Τ. Τόκας: Ο κυκλοφοριακός κόμβος Κρανιδίου – Πορτοχελίου θα έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα!

Η κατασκευή του  κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο του Κρανιδίου προς Πορτοχέλι, που αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, είναι ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό  που η τοπική κοινωνία το απαιτούσε από πολύ καιρό (περισσότερο από 20 χρόνια)  και λόγω των καθυστερήσεων το περιμένει με ανυπομονησία. 
Η επιβάρυνση των κυκλοφοριακών συνθηκών που επικρατούν στη συμβολή  της επαρχιακής οδού  Κρανιδίου -Πορτοχελίου   με την Περιφερειακή  οδό Κρανιδίου, οδήγησε αναγκαία, αν και καθυστερημένα, στον σχεδιασμό του κόμβου ώστε να εξυπηρετηθεί ομαλά και με περισσότερη ασφάλεια η κίνηση των διερχομένων οχημάτων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η  κατασκευή και  η επιτυχημένη λειτουργία του βόρειου κόμβου στην είσοδο του Κρανιδίου που ολοκληρώθηκε  το 2010, από την Νομαρχία Αργολίδας, δίνοντας λύση στα κυκλοφοριακά προβλήματα, έδειξε την αναγκαιότητα της κατασκευής του νότιου κόμβου, στην έξοδο του Κρανιδίου προς Πορτοχέλι. 
Ο κυκλοφοριακός  κόμβος  θεωρείται  ως  η φιλικότερη στο περιβάλλον παρέμβαση, θα   αναβαθμίσει την αισθητική της περιοχής, και θα έχει  άμεσα θετικά αποτελέσματα όπως η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η ασφαλής δίοδος των κατοίκων, καθώς και η ενίσχυση  του κοινωνικό-οικονομικού χαρακτήρα της περιοχής με την ασφαλή, αποτελεσματική και γρήγορη μεταφορά κατοίκων και εμπορευμάτων από  και προς το Κρανίδι αλλά και ευρύτερα σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Αθήνα.
Το θέμα απασχόλησε σχεδόν όλες τις  προηγούμενες δημοτικές αρχές, τόσο του Δήμου Κρανιδίου ( από την εποχή μάλιστα του πρώην Δημάρχου Νίκου Κοντογιάννη), όσο  και του  Δήμου Ερμιονίδας, μέχρι σήμερα. 
Το έργο τελικά ξεκίνησε επί  του αείμνηστου Δημάρχου Δημήτρη Σφυρή  το 2015,  όταν  με την  απόφαση 55/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας εγκρίθηκε η «απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη κατασκευής κυκλοφοριακού κόμβου από Κρανίδι προς Πορτοχέλι” στους μελετητές: Κατσώλη  Στέφανο, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, Ταρναρά Ηλία, πολιτικό μηχανικό, Ανατολιώτη Δημήτρη, γεωλόγο και Ροκομά Διονύση, η/μ μηχανικό»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας, με την υπ’ αρ. 46/2016  ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την μελέτη του έργου, με προϋπολογισμό 35.000,00 ευρώ.
Το 2017 με την 105100/2017 (ΑΔΑ: 6Π9Μ465ΧΙ8-ΝΡΨ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 (ΣΑΕΠ 526) το υποέργο: «Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πορτοχέλι», με προϋπολογισμό και πίστωση 1.200.000,00 €.
Το 2018  το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση  52/2018   εγκρίνει  σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέλαβε την υποχρέωση να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών,την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, καθώς και την επίβλεψη του έργου, ενώ  ο Δήμος Ερμιονίδας  πέρα από τη μελέτη του έργου, ανέλαβε  την υποχρέωση  για :
 • Την απόκτηση γης (διαδικασίες και δαπάνη) που είναι αναγκαία και αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (άρθρο 49 Ν. 4412/2016). 
• Τη μέριμνα για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, όπου αυτές απαιτούνται. 
Το 2019  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την απόφαση 46 /2019 ανακηρρύσει ως ανάδοχο  του έργου την  εταιρεία ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, η οποία προσέφερε  την καλύτερη από οικονομικής άποψης προσφορά, με το συνολικό ποσό της σύμβασης να ανέρχεται στα 631.065,36 €, δηλαδή  με έκπτωση 47,41%.
 Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2020 υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του κ. Νίκα Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου  και του εκπροσώπου της εταιρείας, με την προθεσμία περαίωσης του έργου να  ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
Το  2020-2021  η σημερινή δημοτική αρχή, προχωρά τις διαδικασίες για την αγορά  των ακινήτων ( ανάθεση υπηρεσίας εκτίµησης ακινήτων   για την αξία των δέκα (10) υπό απαλλοτρίωση ακινήτων  για την κατασκευή του έργου), αποδέχεται στην Οικονομική Επιτροπή  δωρεά, εδαφικής έκτασης 4.665,08  τετραγωνικών μέτρων και κάνει ότι απαιτείται σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Τάσος Τόκας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας
Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ