Τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αργολίδα;

Η απάντηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης στον Κυριάκο Βελόπουλο για τα αντιπλημμυρικά έργα

Η ερώτηση του κ. Βελόπουλου για το θέμα
Συμφώνως δημοσιευμένης έρευνας και συμπερασμάτων αυτής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κλιματική αλλαγή, οι ολοένα και πιο ραγδαίες βροχοπτώσεις, η αποκοπή των ρεμάτων, οι πυρκαγιές και η έντονη αστικοποίηση αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες, οι οποίοι επιταχύνουν πλημμυρικά φαινόμενα και επαυξάνουν τις συνέπειες των καταστροφών που επιφέρονται εξ αυτών σε δεκάδες περιοχές της χώρας μας.
Συνεπώς, δεδομένο θεωρείται η αύξηση του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρών το προσεχές χρονικό διάστημα. Βάσει διαβάθμισης επί δεδομένων τοπικών γεωφυσικών κριτηρίων, θεωρούνται ως δυνητικώς «κόκκινες» και ευάλωτες περιοχές αυτές, οι οποίες ως επί το πλείστον βρίσκονται κοντά σε χειμάρρους, ποτάμια και με έντονη τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, σε αυτές εντάσσονται ο Έβρος, η Χαλκιδική, η Καρδίτσα, η Κεφαλληνία, το Άργος και το Ηράκλειο Κρήτης.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε ποια είναι τα εκτελεσθέντα και ολοκληρωθέντα αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Αργολίδος κατά την τελευταία τριετία;
2. Ποια είναι τα αντιπλημμυρικά – αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Αργολίδος;
3. Ποιες είναι οι αναληφθείσες δράσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από συστάσεώς του, για την Περιφέρεια Αργολίδος, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε αυτήν;
Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Η απάντηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου». ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. 1320/ 09.12.2022 Ερώτηση.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά και πλέον των διαλαμβανόμενων στο υπ’ αριθ. 14046 από 21-10-2021 Έγγραφό μας (παράγραφοι α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ιβ’ και ιγ’) επί της με αριθμό 9388/ 29-09-2021 Ερώτησης του ερωτώντος Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/ Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία
«ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”, το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. A2033/ 18-10- 2022 (ΑΔΑ: ΨΘ5046ΝΠΙΘ-55Ο) Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) σε όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς. Σκοπός του ανωτέρω σχεδίου είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, αφενός μεν για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αφετέρου δε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γ.Γ.Π.Π. εξέδωσε:
• το υπ’ αριθ. 6511/ 01-09-2020 Έγγραφο με θέμα «Έκδοση Πρότυπου Υποδείγματος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/ Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων για την σύνταξη σχεδίων από τους Δήμους της χώρας», προς διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου των Δήμων στη σύνταξη των αντίστοιχων τοπικών σχεδίων,
• το υπ’ αριθ. Α1841/ 05-10-2022 (ΑΔΑ: 6Μ1Β46ΝΠΙΘ-567) Έγγραφο με θέμα «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων
– Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων», προς διευκόλυνση των δράσεων πολιτικής προστασίας Δήμων και Περιφερειών για ζητήματα αφορώντα στον καθαρισμό και την αστυνόμευση των υδατορεμάτων, καθώς και τη διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές (αντιπλημμυρικά έργα, κ.λπ.).
Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Χρήστος Στυλιανίδης
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ