Τα Σπιτάλια της Ύδρας

Τα Σπιτάλια είναι περιοχή του οικισμού της Ύδρας στο ανατολικό – νοτιοανατολικό σημείο του οικισμού και εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του σημερινού Γυμνασίου – Λυκείου, πλησίον της περιοχής του «Νέου Κόσμου» και των «Γεφυριών».

Στην περιοχή Σπιτάλια (κατάλοιπο της λέξης hospital=νοσοκομείο) ήταν κάποια παλιότερη εποχή λοιμοκαθαρτήρια, στα οποία έπρεπε να παραμείνουν οι Υδραίοι ναυτικοί γυρνώντας από τα ταξίδια τους, μήπως και εκδηλωθεί κάποια αρρώστια και μόνο όταν αποδεικνυόταν ότι ήταν υγιείς τους επιτρέπονταν να πάνε στις οικογένειες τους.

Από πληροφορίες φαίνεται πως ήταν ένα μεγάλο, για την εποχή του, συγκρότημα κτιρίων, το οποίο και περιείχε και κοιμητήριο.

Η ύπαρξη του κτιριακού συγκροτήματος του λοιμοκαθαρτηρίου δεν επιβεβαιώνεται φωτογραφικά αφού στις παλιότερες φωτογραφίες της Ύδρας (τέλος του 19ου αιώνα), δεν εντοπίζονται στην περιοχή κάποια κτίσματα.

Φαίνεται ότι τα κτίσματα που υποδήλωναν το συγκρότημα έχουν πλέον καταστραφεί.

πηγή