Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Ερμιονίδας

 

Η πρόσληψη αφορά στην ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

Στην ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχώρησε ο Δήμος Ερμιονίδας. Η πρόσληψη αφορά σε ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, και η σύμβαση έχει διάρκεια 8 μηνών.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά από την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022. Απαραίτητη κατά την υποβολή της αίτησης είναι η κατάθεση και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στην ανακοίνωση του Δήμου Ερμιονίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο της σχετικής ανακοίνωσης, όπου βρίσκονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως επίσης και τα προς συμπλήρωση έγγραφα εδώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27543 60020, 27543 60000, 27543 60022