Πρόσκληση για την 24η/2021 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας

Σας προσκαλούμε την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου – Αίθουσα Συνεδριάσεων Κεντρικού Κτιρίου Δημαρχείου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο: Σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης “Μεταφορά του παραγόμενου υπολείμματος από την επεξεργασία των αποβλήτων συσκευασιών, στον  ΧΥΤ. Άμφισσας” από ιδιώτη εργολάβο

ΘΕΜΑ  2ο: Σχετικά με ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός δικηγόρου

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός δικηγόρου

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση πιστώσεων για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Ερμιονίδας με Πολιτιστικούς & Αθλητικούς Φορείς

ΘΕΜΑ 7ο : Κατάρτιση όρων για τον διαγωνισμό του έργου :  «Αναπλάσεις Κοινότητας Ερμιόνης» με ΑΡ. ΜΕΛ : 09/2021 & ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 8ο : Κατάρτιση όρων για τον διαγωνισμό του έργου :  «Συντήρηση κτηρίου Δημαρχείου Κρανιδίου» με ΑΡ. ΜΕΛ : 10/2021 & ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 9ο : Κατάρτιση όρων για τον διαγωνισμό του έργου :  «Αναπλάσεις στις Κοινότητες Κοιλάδας, Φούρνων, Διδύμων» με ΑΡ. ΜΕΛ : 11/2021 & ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 10ο : Κατάρτιση όρων για τον διαγωνισμό του έργου :  «Αναπλάσεις στους οικισμούς Λουκαϊτίου και Ράδου της Κοινότητας Διδύμων» με ΑΡ. ΜΕΛ : 12/2021 & ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

Η Πρόεδρος

της Οικονομικής  Επιτροπής

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

         – Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ