Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ερμιονίδας: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση – Τα θέματα

Σας προσκαλούμε την 11η του μηνός Μαϊου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου-Αίθουσα Συνεδριάσεων Κεντρικού Κτιρίου Δημαρχείου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο:   Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο  «Συλλογή & μεταφορά στερεών αποβλήτων – Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2021 – έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση επιτροπών : α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων και β) αξιολόγησης ενστάσεων».  

ΘΕΜΑ  2ο:  Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση όρων διακηρύξεων για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ  4ο:  Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

ΘΕΜΑ  5ο:  Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς  καταλόγους.  

ΘΕΜΑ  6ο:  Σχετικά με έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ.  που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση  των προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «Επισκευές και Αντικαταστάσεις Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης Ερμιονίδας».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ