Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο Κρανίδι

Εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων/ρυθμίσεων στην κυκλοφορία πάσης φύσεως οχημάτων και ειδικότερα προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων το Σάββατο 18/06/2022 και από ώρες 19:30 – 20:45 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 14/2022 Απόφαση του Αν.Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Αργολίδας (ΑΔΑ: 94Κ946ΜΤΛΒ-341) ως ακολούθως:
– Οδός Παντανάσσης στο τμήμα αυτής από την πλατεία Κύπρου έως το Γυμνάσιο Κρανιδίου.
– Οδός Μιχαήλ Χάσπαρη στο τμήμα αυτής από την πλατεία Ρέπουλη έως την οδό Παντανάσσης.
– Οδός Αγίων Αναργύρων στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωση με την οδό Αγίου Δημητρίου έως την πλατεία Κύπρου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά την εφαρμογή των ανωτέρω περιορισμών θα εξυπηρετείται από κάθετους παρόδους σύμφωνα με τις υποδείξεις των αστυνομικών του Α.Τ. Ερμιονίδας.