ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο έτσι θα ανάβουμε φωτιά στην ύπαιθρο μετά τις 15 Απριλίου

Από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου εκδόθηκε η Πυροσβεστική Διάταξη 1/2021 “Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις”