Οι Ναυτοπρόσκοποι της Κοιλάδας έδωσαν αίμα (εικόνες)

Βαθμοφόροι του Συστήματoς των Ναυτοπροσκόπων Κοιλάδας στην 47η Ενοριακή Εθελοντική αιμοδοσία στην Κοιλάδα.
“Το να κάνεις περισσότερα για τον κόσμο απ’ όσα κάνει ο κόσμος για σένα, αυτό είναι ευτυχία.”
#Kiladaseascouts #gineproskopos

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώρος

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώρος