Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων στην Ερμιονίδα

Την Τετάρτη 20.10.2021 στο Δημαρχείο Κρανιδίου, ανατέθηκε σε ανάδοχο και υπογράφηκε η Σύμβαση Έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»,

προϋπολογισμού 69.984,15 €. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και είναι καταχωρημένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερμιονίδας.

Με την ανωτέρω σύμβαση προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για την κατεδάφιση όλων των κτισμάτων που έχουν κριθεί κατεδαφιστέα από την αρμόδια επιτροπή και έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες. Παράλληλα η διαδικασία κρίσης για κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτιρίων, θα συνεχιστεί και για άλλα κτίρια από την αρμόδια επιτροπή.