Η Ηνωμένη Αντιπολίτευσις ιδρύει το 1920 πολιτικό Σύλλογο στην Ερμιόνη

 

Βρισκόμαστε στο 1920, όπου πρωθυπουργός είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Η Ηνωμένη Αντιπολίτευσις ιδρύει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αντιπολιτευτικούς Συλλόγους. Στο φύλλο αριθ. 242 της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (Τρίτη 19 Μαΐου) διαβάζουμε:
Ο αντιπολιτευόμενος λαός της Ερμιόνης άνοιξε κατάλογον εγγραφής μελών προς σύστασιν πολιτικού Συλλόγου. Εντός μιάς ημέρας ενεγράφησαν πλέον των 150 μελών, άτινα εξέλεξαν προσωρινήν Επιτροπήν, αποτελουμένην εκ των Κωνστ. Γκολεμά πρώην Δημάρχου, Δημητρίου Παναγιώτου εμπόρου, Αντωνίου Οικονόμου κτηματίου, Μιχαήλ Κιοσέ αποτάκτου λοχαγού και Διονυσίου Μέξη εμπόρου.
Έρευνα – Επιμέλεια
Γιώργος Ν. Μουσταΐρας