Ερώτηση & Απάντηση στη Βουλή για τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αγριόχοιρων στην Ερμιονίδα

Δημοσιεύουμε την Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση
με Αριθμό Πρωτοκόλλου 8141/20-07-2021 σχετικά με το θέμα «Ανάγκη λήψης μέτρων για την διαχείριση του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των αγριόχοιρων στην Ερμιονίδα της Αργολίδας» και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.
Η ΕΡΩΤΗΣΗ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
Ημερομ. Κατάθεσης:
8141
20/7/2021
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Θεσσαλονίκη, 19/07/2021
Των:
ΠΡΟΣ:
ΘΕΜΑ:
Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης
Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ανάγκη λήψης μέτρων για την διαχείριση του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των
αγριόχοιρων στην Ερμιονίδα της Αργολίδας»
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Δήμου Ερμιονίδος και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει το φαινόμενο της εμφάνισης αγριογούρουνων σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδος. Στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές αλλά και στις παραλίες του ως άνω Δήμου οι αγρότες μετρούν καταστροφές στις καλλιέργειές τους, ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων στον αστικό ιστό από τα εν λόγω διερχόμενα ζώα, και την ημέρα, και τη νύχτα. Είναι θέμα χρόνου να έχουμε ατυχήματα με ζώα που διασχίζουν δρόμους, χωριά και παραλίες. Η ανάγκη αντιμετώπισης του ως άνω σοβαρού ζητήματος χρήζει ιδιαίτερης στρατηγικής. Πέραν του κυνηγιού, από τον Σεπτέμβριο ως τον Ιανουάριο, αναδεικνύεται η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία, ώστε να απομακρύνονται τα αγριογούρουνα από τον περιαστικό ιστό των πόλεων και τους κάμπους. Όμως, σε τοπικό επίπεδο, αν δεν υπάρξει βούληση επίλυσης του ανωτέρω ζητήματος, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το σχετικό πρόβλημα δεν θα μπορεί να ελεγχθεί. Απαιτείται, λοιπόν, άμεσα η εκπόνηση και η εφαρμογή ειδικού σχεδίου διαχείρισης του ανεξέλεγκτου πληθυσμού των αγριόχοιρων στην Ερμιονίδα Αργολίδας (και όχι μόνο) από τους αρμόδιους φορείς.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
  1. Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στην εκπόνηση και εφαρμογή ειδικού σχεδίου διαχείρισης και αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης αύξησης του πληθυσμού των αγριόχοιρων, στην Ερμιονίδα Αργολίδας, καθώς, η μη λήψη σχετικών μέτρων θέτει σε κίνδυνο την περιβαλλοντική ισορροπία, τις αγροτικές καλλιέργειες και κυρίως, ανθρώπινες ζωές στην ως άνω περιοχή;
  2. Εξετάζεται από μέρους σας, ως λύση, η επέκταση της κυνηγετικής περιόδου, προκειμένου να περιορισθεί ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των αγριόχοιρων στην ανωτέρω αλλά και σε κάθε περιοχή με όμοιο πρόβλημα;
  3. Τι μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών του Δήμου Ερμιονίδος από την επέλαση των αγριόχοιρων στις καλλιέργειές τους;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/69938/2847
Ηµ/νία: 04/01/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Yπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Ταχ. Δ/νση: Mεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Λιώνη Tηλέφωνο: 213-1513853
E-mail: ch.lioni@prv.ypeka.gr
ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
ΚΟΙΝ.:
> Βουλευτή κ. Αβδελά Απόστολο
> Βουλευτή κ. Χήτα Κωνσταντίνο
> Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 8141/20-7-2021 Ερώτηση
     Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω αναφερόμενους Βουλευτές, σας γνωστοποιούμε ότι τo πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων είναι γνωστό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και για το λόγο αυτό το Υπουργείο, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τις περιφερειακές Δασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, έχει λάβει μία σειρά από μέτρα με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και τη μη εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Χώρα μας. Ειδικότερα, έχουν εκδοθεί οι εξής Αποφάσεις:
     α) Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές» (Β΄ 3139), όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/2021 (Β΄ 283) Απόφαση και ισχύει.
     β) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Α.Π. 147/21886/2021 «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους» (Β΄ 313).
      Σημειώνουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αποφάσεις και εγκυκλίους, τις οποίες απηύθηνε προς όλες τις Δασικές και τις συναρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και φορείς, καθόρισε το πλαίσιο ελέγχου των πληθυσμών αγριόχοιρου και έδωσε εντολές για την άμεση συγκρότηση των συνεργείων δίωξης ή των ομάδων κυνηγών που προβλέπονται από το Δασικό Κώδικα, προκειμένου να ασκηθεί με τρόπο ελεγχόμενο η θήρα των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προάσπισης της δημόσιας υγείας.
     Την τρέχουσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η κυνηγετική δραστηριότητα σε όλη τη Χώρα και συνεπώς ασκείται, και μάλιστα με όρους απεριόριστης κάρπωσης, η θήρα του αγριόχοιρου, η οποία εκτιμάται ότι θα ρυθμίσει τους πληθυσμούς του είδους, ιδίως στις περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα στις καλλιέργειες και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
      Επισημαίνουμε ιδιαίτερα την ανωτέρω (α) σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ, με βάση την οποία επιτράπηκε στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Α 7), η κατ’ εξαίρεση ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, τόσο λόγω επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική παραγωγή όσο και για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε κτηνοτροφικές μονάδες.
    Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει δώσει οδηγίες στις Δασικές Υπηρεσίες και τους λοιπούς φορείς για την αντιμετώπιση του περισσότερο σύνθετου προβλήματος της διέλευσης ή παραμονής αγριόχοιρων σε κατοικημένες περιοχές και πλησίον του οδικού δικτύου. Το θέμα αυτό εξ αντικειμένου άπτεται και των αρμοδιοτήτων λοιπών φορέων, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οπότε για τον αποτελεσματικό χειρισμό του είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των Δασικών Υπηρεσιών με τις οικείες Περιφέρειες, τους Ο.Τ.Α, την Ελληνική Αστυνομία και τις λοιπές κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες/φορείς και εκεί όπου παρατηρούνται συχνές εμφανίσεις αγριόχοιρων μέσα στις πόλεις, θα πρέπει να ζητείται η συνδρομή τους, ώστε οι προβλεπόμενες ενέργειες να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.
Ειδικότερα, και στη βάση όσων προαναφέρθηκαν, λαμβάνονται μέτρα με άξονες τις παρακάτω δράσεις:
  1. Την υποστήριξη της λειτουργίας των συνεργείων δίωξης των αγριόχοιρων.
  2. Την έκδοση από τα αρμόδια Δασαρχεία δασικών απαγορευτικών διατάξεων για χορήγηση ή έκθεση τροφής και απορριμμάτων.
  3. Την τοποθέτηση ειδικών κάδων (ασφαλείας) απορριμμάτων και τη συστηματική περισυλλογή τους, τη βελτίωση του φωτισμού σε δρόμους και την τοποθέτηση ειδικών προειδοποιητικών πινακίδων (οδικής σήμανσης) στο πλαίσιο της συνεργασίας και του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων για την κατά περίπτωση λήψη συνοδευτικών μέτρων.
  4. Τον αποτελεσματικότερη οργάνωση του παραπάνω σχεδιασμού, την παροχή οδηγιών στο προσωπικό των Δήμων, των οικείων Περιφερειών, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και των μελών των Κυνηγετικών Οργανώσεων αλλά και τον τρόπο ενημέρωσης των πολιτών για το πρόβλημα.
  5. Την υποστήριξη του σχεδιασμού και την προμήθεια του απαραίτητου κατά περίπτωση ειδικού εξοπλισμού (κλωβοί κ.λπ.), την αξιοποίηση κατασχεμένων παγίδων και την αξιολόγηση του μεγέθους του προβλήματος ανά περιοχή στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.
     Σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση η Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του επιτελικού ρόλου του Υπουργείου σε θέματα άγριας ζωής, παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων, ώστε σε περίπτωση που απαιτηθεί, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και τις περιφερειακές Δασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες.
       Τέλος, αναφορικά με τις αποζημιώσεις των αγροτών για την κάλυψη ζημιών στο ζωικό ή φυτικό κεφάλαιο εξαιτίας της αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αυτές αποτελούν αρμοδιότητα του ΕΛΓΑ, ο οποίος εποπτεύεται από το συνερωτώμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Ο Υφυπουργός Γεώργιος Αμυράς
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ