Εξέλιξη – «βόμβα» με το ίντερνετ στην Ελλάδα: Νέα τιμή και μίνιμουμ ταχύτητα

Ίντερνετ: Σε μια πρόταση που προκαλεί αίσθηση προχώρησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) καθώς ζητάει πλαφόν στις ταχύτητες του ίντερνετ στη χώρα μας.

Μιλάμε για download 10Mbps σε ονομαστικούς όρους ή 4Mbps σε πραγματικούς όρους και για upload 1Mbps.

Η πρόταση της ΕΕΤΤ στηρίζεται σε όσα προβλέπει ο νόμος 4727/2020, με την ανεξάρτητη Αρχή να πραγματοποιεί, έως τις 18 Ιουνίου, διαβούλευση με τους παρόχους για τον προσδιορισμό του περιεχομένου της καθολικής υπηρεσίας.

Θα πρέπει, δηλαδή, να διασφαλίζεται ότι όλοι οι καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια έχουν προσιτή οικονομικά πρόσβαση στο διαδίκτυο και με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η καθολική υπηρεσία εντοπίζεται πανευρωπαϊκά, έχοντας ως κριτήρια το εύρος ζώνης, το ποσοστό κάλυψης νοικοκυριών, την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και το πόσο προσιτές είναι οι προσφερόμενες τιμές.

Ενδεικτικά, σε Κροατία, Λετονία, Μάλτα Σλοβενία και Ισπανία έχει οριστεί πάροχος καθολικής υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο.

Σε άλλες χώρες ο πάροχος καθολικής υπηρεσίες ορίζεται σε τοπικό επίπεδο, ενώ στο Βέλγιο, επειδή η απαίτηση για ταχύτητα download 1 Mb ήδη καλυπτόταν από την αγορά, η ρυθμιστική αρχή παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση καταγγελίας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

Στη Σουηδία, όταν υπάρχει καταγγελία από τον τελικό χρήστη ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί η ζητούμενη ευρυζωνική σύνδεση, αυτή θα εξασφαλίζεται από τη ρυθμιστική αρχή μέσω δημόσιας προμήθειας.

Πλαφόν και στην τιμή!

Η ΕΕΤΤ προτείνει στους παρόχους, στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίες να διαθέτουν υποχρεωτικά γεωγραφικά εξομοιωμένα τιμολόγια, των οποίων το ύψος να μην υπερβαίνει τα 28 ευρώ.

Στην τιμή αυτή, κατά την πρότασή της, θα πρέπει- εάν η υπηρεσία δεν προσφέρεται με flat rate χρέωση – να αντιστοιχούν σωρευτικά ευρυζωνική σύνδεση με ονομαστική ταχύτητα τουλάχιστον 10 Mbps και εγγυημένη 4 Mbps και τουλάχιστον 30 GByte διαθέσιμα το μήνα.

Όπως και δωρεάν απεριόριστες κλήσεις σε αστικά και υπεραστικά ή χρόνο ομιλίας 1500 λεπτών το μήνα προς σταθερά ή σταθερά και κινητά δίκτυα.

Προτείνει ακόμη, η καθολική υπηρεσία να επεκταθεί σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Αναβάθμιση εδώ και τώρα!

Όπως αναφέρει το κείμενο διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, προκειμένου να είναι διαθέσιμη η υπηρεσία επαρκούς πρόσβασης στο διαδίκτυο-δηλαδή ελάχιστη ταχύτητα 4Mbps- απαιτείται η αναβάθμιση του δικτύου σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σήμερα το μόνο δίκτυο με σχεδόν πλήρη γεωγραφική κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας είναι το δίκτυο πρόσβασης χαλκού του ΟΤΕ, το οποίο συνδέει πάνω από 4 εκατομμύρια συνδρομητές σε 2.185 αστικά κέντρα, μέσω σχεδόν 40.000 υπαίθριων καμπινών.

Για το λόγο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση τόσο για τη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring (επιταχύνει τις ταχύτητες download) στο δίκτυο πρόσβασης, όσο και για δράσεις της πολιτείας που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύων (Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020, Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές-Rural).

Επίσης, ο ΟΤΕ, η Vodafone και η Wind πρόκειται να αναπτύξουν οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) σε ακόμα 1.407 υπαίθριες καμπίνες σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας. Στις περιοχές αυτές οι συνδρομητές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έως 200 Mbps.

Σήμερα, όπως υπολογίζει η ΕΕΤΤ, το 80% των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση λαμβάνει ταχύτητα άνω των 10Mbps ενώ το 97% των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση λαμβάνει ταχύτητα άνω των 4Mbps.

Για την αναβάθμιση υπαίθριων καμπινών (το σημείο που ξεκινάει το καλώδιο με τελικό προορισμό το χώρο του καταναλωτή) στην περίπτωση που ως επαρκές εύρος ζώνης οριστεί εύρος ζώνης ίσο με 4 Μbps απαιτούνται 26,5 – 44 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται σημαντικά (περίπου 10 εκατ. ευρώ) αν οριστεί η ταχύτητα των 10 Mbps ως επαρκές εύρος ζώνης.

Οι απαιτούμενες επενδύσεις αφορούν και την εξασφάλιση της πρόσβασης ενός συνδρομητή στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών, των οποίων το κόστος, στην περίπτωση ενσύρματου δικτύου, είναι συνάρτηση της απόστασης του σημείου για το οποίο αιτείται πρόσβαση από το πλησιέστερο κυτίο διανομής του δημόσιου δικτύου επικοινωνιών του υπόχρεου παρόχου. Εάν είναι σε απόσταση έως 200 μέτρων, δεν επωμίζεται το κόστος ο τελικός χρήστης.

Στην περίπτωση ασύρματου δικτύου, το σημείο για το οποίο αιτείται η πρόσβαση θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Με τα δεδομένα αυτά, όπως αναφέρει η ΕΕΤΤ, η διαθεσιμότητα σε σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί υπό τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και συνεπώς κρίνεται αναγκαίο να επιβληθούν κατάλληλες υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας, ώστε να ικανοποιείται κάθε εύλογο αίτημα τελικών χρηστών για πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

Για το σκοπό αυτό, υλοποιούνται έργα, όπως η Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές, με τους παρόχους να μην απαιτείται να υλοποιούν πρόσθετες υποδομές στις περιοχές όπου αυτά υλοποιούνται. Σε περιοχές όμως, που δεν υλοποιεί έργα η ελληνική πολιτεία, τότε ο πάροχος να προτείνει λύση (είτε μεσω αναβάθμισης καμπινών είτε μέσω εναλλακτικού τρόπου παροχής) ώστε να παρέχεται υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Έρχονται οπτικές ίνες από το big-3;

Στην επόμενη φάση φαίνεται να περνούν οι σταθερές συνδέσεις στην Ελλάδα. Cosmote, Vodafone, Wind δρομολογούν επενδύσεις στις οπτικές ίνες και το δίκτυο του χαλκού οδεύει σταδιακά στη λήθη.

Στόχος να αυξηθούν οι συνδέσεις με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH), προσφέροντας στους καταναλωτές υπερυψηλές ταχύτητες – τόσο στο download όσο και στο upload, ικανές να καλύψουν τις διευρυμένες διαδικτυακές τους ανάγκες.

Την εβδομάδα που μας πέρασε ο ΟΤΕ ανέφερε στο πλαίσιο των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου του ότι η διαθεσιμότητα στις υποδομές οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), φθάνει τις 360.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θέτοντας τον πήχη στις 500.000 μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ο αριθμός των συνδρομητών FTTH, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 25.000, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου στο 8% της συνολικής διαθεσιμότητας τέτοιου είδους συνδέσεων και επιδιώκεται να αγγίξει το 25% τα επόμενα χρόνια.

Σχετικά σχέδια ανακοίνωσε και η Vodafone Ελλάδας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, κ. Χάρη Μπρουμίδη να αναφέρει στο φόρουμ των Δελφών ότι στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας θα κατασκευαστούν ακόμα 150.000  νέες γραμμές Fiber to the Home (FTTH) μέσα στην επόμενη τριετία. Αυτό, όπως εξήγησε, θα γίνει εφικτό και με την μετατροπή των δικτύων Fiber to the Cabinet (FTTC), δηλαδή των δικτύων οπτικών ινών που τερματίζουν στην υπαίθρια καμπίνα, σε  FTTH, επεκτείνοντας τα δίκτυα οπτικών ινών έως τα σπίτια των τελικών καταναλωτών.

Τέλος και ο διευθύνων σύμβουλος της Wind κ. Νάσος Ζαρκαλής συμμετέχοντας στο Forum σημείωσε h χώρα δεν βρίσκεται μόνο σε καλό σημείο στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας όπου και προωθούνται επενδύσεις σε δίκτυα 5G αλλά προοδεύει και στην σταθερή με επενδύσεις σε οπτικές ίνες που φτάνουν μέχρι το τελευταίο σπίτι. Οι τελευταίες μάλιστα, όπως σημείωσε αναμένεται να αυξηθούν, με την αρωγή και του Ταμείου Ανάκαμψης. «Υπάρχουν τα σχέδια των παρόχων, αλλά το Ταμείο μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση αυτής της εξέλιξης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επενδύσεις των παρόχων έρχονται να συνδυαστούν με την υψηλή ζήτηση που καταγράφεται για τέτοιου τύπου συνδέσεις ήδη από την αρχή της πανδημίας, η οποία πολλαπλασίασε τις διαδικτυακές ανάγκες των καταναλωτών προσθέτοντας το «e» σε πολλαπλές καθημερινές δραστηριότητες όπως εργασία, εκπαίδευση κ.ά.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ