Δ. Κουτσολιούτσος: Νέα φίλια πυρά απειλούν την χολιγουντιανών προδιαγραφών έπαυλη στις Σπέτσες

«Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» λέει μια -πάντα επίκαιρη είναι η αλήθεια- παροιμία.

Ή, αλλιώς, «πληρωμή τοις μετρητοίς, φιλία διαρκής», όπως λέγαν οι παλιοί έμποροι που σίγουρα κάτι ήξεραν…

ρεπορτάζ: Δανάη Στρατή

Τίποτα, όμως, απ’ όλα αυτά δεν (φαίνεται να) ισχύει στην περίπτωση του Δημήτρη Κουτσολιούτσου και του Μεξικανού επιχειρηματία Andres Holzer Neumann, δύο αντρών που συνδέονται εδώ και πολλά-πολλά χρόνια με στενή προσωπική φιλία, πέραν των επαγγελματικών σχέσεών τους.

Κι αυτό γιατί, με μια απόφαση «καταπέλτη» σε βάρος του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ζητεί από τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο να επιστρέψει στην Petrus, εταιρεία συμφερόντων του φίλου του, το ποσό των 14 εκατ. ευρώ. Ποσό που είχε λάβει ως δάνειο τη δύσκολη στιγμή και το οποίο όφειλε να του έχει επιστρέψει το 2018, όταν και του ζητήθηκε.

Την ίδια στιγμή, με νέα αγωγή, η οποία αναμένεται να κατατεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στα επόμενα λίγα 24ωραο ιδρυτής και πρώην επικεφαλής της Folli Follie θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον 22,450 εκατ. ευρώ (συν τους προβλεπόμενους τόκους). Διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει δια παντός, μεταξύ άλλων, τη χολιγουντιανών προδιαγραφών οικογενειακή κατοικία στις Σπέτσες, αλλά και το σπίτι της Κηφισιάς…

Η υπόθεση λίγο-πολύ γνωστή… Στη δυσκολότερη -μέχρι τότε- φάση της επιχειρηματικής και προσωπικής του ζωής, τον Μάιο του 2018, όταν κι άρχισε να… ξηλώνεται το πουλόβερ της Folli Follie, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος ζητεί τη βοήθεια του Andres Holzer, μετόχου και νόμιμου εκπροσώπου της ελβετικής εταιρείας Petrus AG και αντιπροέδρου της Dufry μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, με τον οποίο τον συνδέει, όπως αναφέρεται και στην απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στενή και μακροχρόνια προσωπική φιλία και εμπορική συνεργασία. Κάτω από την οικονομική πίεση στην οποία βρισκόταν, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος έρχεται σε συμφωνία τον Holzer προκειμένου να του δανείσει συνολικά 36.450.000,00 ευρώ. Ο Holzer περιγράφεται, άλλωστε, ως «πρόσωπο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια».

Σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση, θα εκταμιευόταν σε τραπεζικό λογαριασμό του πρώτου, στις 23 Μαΐου 2018, το ποσό των 22,450 εκατ. ευρώ και, εν συνεχεία, το ποσό των 14 εκατ. ευρώ μετά από αίτημά του. Το δε συμβατικό επιτόκιο συμφωνήθηκε να είναι 5% συν Libor ετησίως και ότι σε περίπτωση που ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος δεν αποπλήρωνε το δάνειο θα επιβαλλόταν ως ποινή 2% ετησίως πάνω από το επιτόκιο 5% (επιτόκιο υπερημερίας).

Συμφωνήθηκε επίσης ότι ο κ. Κουτσολιούτσος θα αποπλήρωνε τμηματικά (σε δόσεις) το δάνειο ως ακολούθως: α) το (αρχικό) ποσό των 22,450 εκατ. ευρώ το αργότερο έως την 21n Μαΐου 2024, εκτός εάν η πιστώτρια βρισκόταν σε οικονομική δυσχέρεια και ζητούσε την αποπληρωμή πριν από την ημερομηνία αυτή και β) το επιπλέον ποσό των 14 εκατ. ευρώ το αργότερο έως τις 19 Ιουνίου 2018.

Στη σύμβαση του δανείου συμβλήθηκε δε και η σύζυγός του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, Καίτη, ως εγγυήτρια, «ευθυνόμενη αλληλεγγύως, αδιαίρετα και εις ολόκληρον», όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, με τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο «ως αυτοφειλέτιδα».

Η προσημείωση των ακινήτων της οικογένειας Κουτσολιούτσου

Στο πλαίσιο αυτό, Δημήτρης και Καίτη Κουτσολιούτσου ανέλαβαν την υποχρέωση να παρέχουν στην Petrus προσημείωση υποθήκης πρώτης τάξης για το ποσό των 36,450 εκατ. ευρώ υπέρ της σε ακίνητα ιδιοκτησίας τους. Μεταξύ αυτών, προσημειώνονται η έπαυλη των Σπετσών, αλλά και το ακίνητο της Κηφισιάς.

H κατοικία της οικογένειας Κουτσολιούτσου στις Σπέτσες

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με ημερομηνία 2 Ιουλίου 2021, «οι εναγόμενοι (σ.σ. το ζεύγος Κουτσολιούτσου) δεν υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και δεν απέδωσαν στην ενάγουσα (σ.σ. την Petrus) την πρώτη δόση και, συγκεκριμένα, το ποσό των 14.000.000,00 ευρώ έως την 19-06-2018, όπως είχαν συμφωνήσει δυνάμει του όρου «3 ιι» της επίδικης σύμβασης δανείου, με αποτέλεσμα να καταστούν υπερήμεροι ως προς την αποπληρωμή της δόσης αυτής του δανείου»Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Petrus, με εξώδικό της, να καταγγείλει τη σύμβαση του δανείου και να κηρύξει «ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του δανείου». Κάλεσε μάλιστα «τους εναγόμενους να της καταβάλουν εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη της ανωτέρω εξώδικης πρόσκλησης – καταγγελίας το συνολικό ποσό των 36.450.000,00 ευρώ έντοκα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επίδικη σύμβαση δανείου».

Όμως, λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά, τον Σεπτέμβριο του 2018, το ζεύγος Κουτσολιούτσου, όχι μόνο δεν έχει πληρώσει, αλλά απαντά στην Petrus με δική του «εξώδικη απάντηση – διαμαρτυρία – πρόσκληση με την οποία ισχυρίστηκαν ότι η καταγγελία είναι μη νόμιμη και δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα». Το σκεπτικό ήταν ότι η μόνη δόση που είχε καταστεί ληξιπρόθεσμη ήταν εκείνη των 14 εκατ. και όχι η δεύτερη, η οποία όφειλε να αποπληρωθεί τον Μάιο του 2024.

Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης αναφέρεται πως «οι εναγόμενοι ισχυρίζονται, με τις νόμιμα κατατεθειμένες προτάσεις τους, ότι η ενάγουσα καταχρηστικά ζητεί να της αποδοθεί το πόσο των 14.000.000,00 ευρώ, διότι δεν προσπάθησε να έρθει σε συμβιβαστική επίλυση μαζί τους έτσι ώστε να καταβληθεί η προαναφερόμενη δόση σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα εφόσον είχε λάβει τις ανωτέρω εμπράγματες εξασφαλίσεις». Ισχυρισμός, όμως, που κρίνεται «μη νόμιμος και κατά τούτο απορριπτέος, διότι η μη καταβολή προσπάθειας από μέρους της ενάγουσας για συμβιβαστική λύση προκειμένου να αποδοθεί από τους εναγόμενους η πρώτη δόση του επίδικου δανείου, που έχει ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμη, σε χρόνο απώτερου του συμφωνηθέντος, δεν καθιστά την αξίωση καταβολής της καταχρηστική».

Σημειώνεται, ωστόσο, επίσης, ότι από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προέκυψε ότι η Petrus «βρέθηκε σε οικονομική δυσχέρεια έτσι ώστε να μπορεί να ζητήσει την απόδοση και της δεύτερης δόσης», όπως προβλεπόταν από τους όρους του δανείου. Ως προς αυτό, η πλευρά Κουτσολιούτσου «δικαιώνεται» εν μέρει από την απόφαση του Πρωτοδικείου που επισημαίνει ότι «δεν προέκυψε ούτε από την επισκόπηση της ίδιας της σύμβασης δανείου αλλά ούτε και από άλλο αποδεικτικό μέσο ότι είχε συμφωνηθεί μεταξύ των διαδίκων ο όρος ότι σε περίπτωση που δεν αποπληρωθεί η πρώτη δόση από τους εναγόμενους, ήτοι αυτή των 14.000.000,00 ευρώ, τότε δύναται η ενάγουσα να καταγγείλει ολόκληρη τη δανειακή σύμβαση και να καταστεί ληξιπρόθεσμη η απαίτησή της για απόδοση ολόκληρου του δανείου».

Με αυτά τα δεδομένα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κρίνει πως η αγωγή της Petrus κατά των Κουτσολιούτσων «πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον» στην Petrus «το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000,00 €), με τον νόμιμο τόκο». Επιβάλλει δε «μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας σε βάρος των εναγόμενων, τα οποία ορίζει στο ποσό των πενήντα μία χιλιάδων ευρώ (51.000,00 €)».

Τι μέλλει γενέσθαι με τα ακίνητα

Δημητρης Κουτσολιούτσος
H κατοικία της οικογένειας Κουτσολιούτσου στην Κηφισιά

Από τα ακίνητα που έχουν προσημειωθεί δυνάμει της δανειακής σύμβασης του Holzer με τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο, μέχρι στιγμής έχει βγει σε πλειστηριασμό μόνο το «χειμερινό σαλέ» της οικογένειας στο Πήλιο, με προγραμματισμένη ημερομηνία, μετά τις αναβολές που προηγήθηκαν, στις 13 Οκτωβρίου 2021.

Η αναγκαστική κατάσχεση έγινε στις 30 Ιουνίου 2020 για λογαριασμό της Intrum Hellas και για χρέος ύψους 450.000 ευρώ.

Πρόκειται για κατοικία που αγοράστηκε το 1978, στο όνομα «Αικατερίνη Αραπίδη του Kορνήλιου και της Mάρθας, σύζυγος Δημητρίου Kουτσολιούτσου», όπως αναγράφεται στην έκθεση του πλειστηριασμού και, συγκεκριμένα, για ανώγεια παλιά οικία, στη θέση «Ζαφειρέικα» ή «Πιτσέικα», με την αυλή της και το οικόπεδό της, εκτάσεως 2.296,00 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Αγίου Δημητρίου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, μετά των παραρτημάτων, προσαυξημάτων και παρακολουθημάτων αυτής. Αυτά βγαίνουν σε πλειστηριασμό με πρώτη τιμή προσφοράς 504.500 ευρώ.

Στον ίδιο πλειστηριασμό περιλαμβάνεται και αγροτεμάχιο αγριοκαστανωτού, εκτάσεως τριών (3) στρεμμάτων, που βγαίνει με πρώτη τιμή προσφοράς 75.000 ευρώ.

Έτσι, το αρχικό συνολικό τίμημα διαμορφώνεται σε 579.500 ευρώ.

Όσο για τις κατοικίες των Σπετσών και της Κηφισιάς, αυτές βρίσκονται ακόμα στην ιδιοκτησία της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Ωστόσο, σύμφωνα με νομικές πηγές, εάν και εφόσον το ζεύγος Κουτσολιούτσου δεν δώσει πίσω τα χρήματα που οφείλει στον φίλο και πάλαι πότε συνεργάτη του, τότε ο πλειστηριασμός φαντάζει μάλλον μονόδρομος…

H κατοικία της οικογένειας Κουτσολιούτσου στις Σπέτσες

H κατοικία της οικογένειας Κουτσολιούτσου στις Σπέτσες
                    πηγή

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ