Γενική Συνέλευση των μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνα

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 01/09/2021 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνα υπό την Προεδρία του εκπροσώπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ιστορικού στελέχους της Αυτοδιοίκησης κ. Δημήτριου Τσιγκούνη.

Τους μετόχους καλωσόρισε στο Λεωνίδιο ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπύρος Φλώρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μαρίνης Μπερέτσος.

Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση του 2020 ανήλθε περίπου στο ποσό των 2.000.000,00 Ευρώ, βελτιώνοντας περαιτέρω την οικονομική θέση της Εταιρείας με κερδοφορία στη χρήση και διατηρώντας 50 θέσεις εργασίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού στην έδρα της στο Λεωνίδιο και στο Παράρτημα στην Τρίπολη.

Το γεγονός της μετατροπής της Εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των συνεργασιών της με Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου που δεν ανήκουν στο Μετοχολόγιο της.

Λόγω των νέων συνεργασιών υποστήριξης των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση παραρτήματος γραφείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην πόλη της Τρίπολης εντός του 2020.

Επίσης καθοριστική ήταν η συμβολή της Εταιρείας στην προετοιμασία έργων για το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπου το σύνολο των προτάσεων έργων ΟΤΑ ξεπέρασε τα 110.000.000,00 Ευρώ.

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός αφορά την έγκριση υπερδέσμευσης πόρων για ένταξη 29 επιπλέον Ιδιωτικών Επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD και δεδομένου ότι το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικά ανέρχεται σε 20.000.000,00 Ευρώ αναμένεται νέα κατανομή δημόσιας δαπάνης με παράλληλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών.

Η ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης συμπίπτει με την 1η πληρωμή Δικαιούχων Πράξεων Ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD.

Βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εταιρείας για το 2021 καθορίζονται ως εξής:

1. Άρτια υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020.

2. Ενίσχυση της συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με νέους ΟΤΑ της Πελοποννήσου.

3. Υποστήριξη και διαχείριση προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, κοινωνικής πολιτικής, προβολής και προώθησης.

4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσμού αναφορικά με τη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 καθώς και προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού.

5. Διεκδίκηση ρόλου ΕΔΦ για ΟΧΕ και ΒΑΑ στην Ανατολική Πελοπόννησο.

6. Διεκδίκηση ρόλου στο σύστημα διακυβέρνησης του ΣΔΑΜ για την μεταλιγνιτική περίοδο στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

7. Ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων ένταξης προσφύγων στο πρόγραμμα ESTIA στην Τρίπολη.

8. Διεύρυνση των δραστηριοτήτων της – ανάπτυξη νέων υπηρεσιών – ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

9. Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Τοπικό Πληθυσμό και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

10. Βελτίωση της παροχής διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης στις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης τεχνικού έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών στους Δήμους.

11. Συνεχής προσαρμογή / αναθεώρηση του Οργανογράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

12. Εξειδίκευση και συνεχής βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Εμπλουτισμός και αξιολόγηση του Μητρώου Συνεργατών. Συνεργασίες με νέους επιστήμονες με έμφαση στις τεχνικές ειδικότητες.

13. Επένδυση στην γνώση με συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού και συνεργατών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Πάρνωνας Α.Ε.
Μαρίνης Μπερέτσος

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ