«Βιολογική Γεωργία» Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Δημοσιοποίηση της υπ’ αριθ. 2916/374421/28.12.2021 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 6266/21, τ.Β΄), και της υπ’ αριθ. 189/22614/27.01.2022 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΑΔΑ: 62ΓΦ653ΠΓ-1ΛΠ).
Η Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλεί  όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 147/2015) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020.
prosklhsh189_22614_metro11_310122 ths 27 -01-2022
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ