Έρευνα Mετακινήσεων στον Οικισμό των Σπετσών

Στο πλαίσιο έρευνας για τη Διαχείριση των Μετακινήσεων και τη Ρύθμιση Κυκλοφορίας στον Οικισμό των Σπετσών, συντάχθηκε από την ομάδα του Ε.Μ.Π. ένα ερωτηματολόγιο. Σας ενημερώνουμε ότι για τους σκοπούς της έρευνας δεν απαιτούνται προσωπικά στοιχεία και κάθε απάντηση θα αντιμετωπιστεί εμπιστευτικά. Ο συνολικός χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου εκτιμάται στα 6 λεπτά. Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι στην έρευνα αυτή , ώστε να λάβουμε όσο περισσότερα δεδομένα. Ακολουθήστε το https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf89ROPpywGOk…/viewform