Έπεσε βαριά «καμπάνα» σε βενζινάδικο στο Πόρτο Χέλι

Πρόστιμο 8.500 ευρώ για τρεις παραβάσεις

Με απόφαση, του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας επεβλήθη σε επιχείρηση πρατήριο υγρών καύσιμων στο Πορτοχέλι Αργολίδας χρηματικό πρόστιμο ύψους 7000 € υπέρ του Δημοσίου, επειδή κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν:
i. στις 09-03-2023, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 77087/09-03-2023 εντολής ελέγχου, από αρμόδια όργανα του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας
ii. στις 08-12-2022, από υπαλλήλους του Τμήματος Γ1 Προληπτικών Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Α΄ Προληπτικών Ελέγχων (Τρίπολης) της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Πάτρας) διαπιστώθηκαν τα εξής:
I. η μη δημοσίευση/ γνωστοποίηση των τιμών των πωλούμενων καυσίμων στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr κατά παράβαση του άρθρου 114 της με αριθμό 91354/17 (Β΄2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 114 της Υ.Α. 91354/17 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄2983) «στους παραβάτες επιβάλλεται για τη μη υποβολή δήλωσης, την υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή την μη υποβολή νέας δήλωσης, σύμφωνα με το παρόν, λιανικών τιμών προϊόντων καυσίμων στο διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr, πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.»
II. η μη τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης αντλιών υγρών καυσίμων κατά παράβαση του άρθρου 86 της με αριθμό 91354/17 (Β΄2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 της Υ.Α. 91354/17 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄2983) «η μη συμμόρφωση με την ως άνω παρ. 1 επισύρει πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2000€) ανά περίπτωση αυτής και ανά είδος αντλίας ή … ή βυτιοφόρου»
Επίσης με απόφαση, του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας, επεβλήθη στην ίδια επιχείρηση πρατήριο υγρών καύσιμων στο Πορτοχέλι Αργολίδας, χρηματικό πρόστιμο ύψους 1500 €\ υπέρ του Δημοσίου, επειδή κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν:
i) στις 09/03/2023, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 77087/09-03-2023 εντολής ελέγχου, από αρμόδια όργανα του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας,
ii) στις 08-12-2022, από υπαλλήλους του Τμήματος Γ1 Προληπτικών Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Α΄ Προληπτικών Ελέγχων (Τρίπολης) της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Πάτρας), διαπιστώθηκε η έλλειψη δυνατότητας αποδοχής πληρωμών με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής κατά παράβαση του άρθρου 65 του ν.4446/16 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» Υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα» (ΦΕΚ240/Α/22-12-2016) όπως ισχύει και της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» (ΦΕΚ 1445/Β/27-4-2017) όπως ισχύει.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ