Ένας Αστυνόμος – Λιμενικός στο Κρανίδι του 1824 (Ιστορικό έγγραφο)

Το 1824, ήταν μια δύσκο­λη χρονιά, που η νέα Ελ­λάς… έβγαζε ταυτότητα...
Εκείνη την χρονιά, δεν υπήρχε «ακριβής και αυ­στηρά» αστυνομία στο Κρανίδι! Για την ακρίβεια υπήρχε ένας μόνος αστυ­νόμος για όλη την κώμη!..
Ο οποίος μάλιστα επιτά­χθηκε και ανέλαβε και κα­θήκοντα… λιμενικού…
Αυτό μαρτυράται από έγ­γραφο του Βουλευτικού Σώματος της Προσωρι­νής Διοικήσεως της Ελλά­δος προς το Εκτελεστικό, που λέει ότι:
«Επειδή λανθάνει – ενταύ­θα όπου διατρίβει η Διοίκησις – αναγκαιοτάτη μια ακριβής και αυστη­ρά αστυνομία, ίνα ερευνή τους εισερχομένους και εξερχομένους δια τα τε θαλάσσης και ξηράς προς αποφυγήν ενδεχομέ­νων ατοπημάτων, το Βου­λευτικό έκρινε αναγκαίο να υπενθυμίση στο σεβαστό τούτο Σώμα ότι ανάγκη να επιταχθή ο ενταύθα αστυ­νόμος να προσέχη περί πάντων και αναφέρη προς την Διοίκησιν αμέσως».
Την απόφαση υπογρά­φουν ο αντιπρόεδρος Βρεσθένης Θεοδώρητος και ο α΄ γραμματεύς Ιω. Σκανδαλίδης και φέρει ημερομηνί­α «τη 8 Ιανουάριου 1824 εν Κρανιδίω».
Πηγή: Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ.6, σελ. 23-24.
Γιώργος Λεκάκης
συγγραφέας – λαογράφος
………….
Δημοσιεύθηκε στις 10/12/2008 στο έντυπο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ