Άδεια για ανακαίνιση & εργασίες σε ξενοδοχείο των Σπετσών

H υπηρεσία δόμησης του δήμου Πειραιά χορήγησε άδεια στην εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΣΠΕΤΣΑΙ Α.Ε. για έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο εσωτερικό των ισόγειων χώρων προς τη θάλασσα, των 2 κτιρίων του ξενοδοχείου ΣΠΕΤΣΕΣ.